1396/02/08 |06:58:41
 
  ملاك موفقيت يا شكست، نگرش است.((جان ماكسول))  
   
     
  کمیته درمان    
اهداف و برنامه های کمیته درمان
- تدوین آئین‏نامه داخلی کمیته درمان
- تشکیل کمیته های فرعی برای انواع درمان های روانشناختی در جهت ارتقای نظری و عملی این درمان ها در کشور
- طراحی و برنامه ریزی دوره های بازآموزی در زمینه درمان های روانشناختی با مشارکت کمیته آموزش
- بررسی محتوای آموزشی دوره های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی روان شناسی بالینی در زمینه درمان های روانشناختی و ارائه پیشنهادات اصلاحی
- هماهنگی با رسانه های جمعی در مورد معرفی مداخلات روانشناختی با همکاری کمیته روابط عمومی و بین الملل
- تلاش در جهت قرارگرفتن خدمات روانشناسی بالینی تحت پوشش خدمات بیمه ای با همکاری کمیته های اخلاق و معیار های حرفه ای و روابط عمومی و بین الملل
- همکاری با سایر کمیته های دیگر انجمن در جهت ارتقاء سیاست ها و اهداف مصوب مجلس

مسئول: آقای دکتر مسجدی
  English  
  صفحه اصلی  
  خبر ها  
  مقالات  
  نشریات  
  معرفی کتاب  
  کارگاه های آموزشی  
  کلبه روانشناسان بالینی  
  کمیته های تخصصی  
  کتابخانه  
  تماس با ما  
  درباره ما  
  پیوند ها  
  وبلاگ  
  خبرنامه  
  © 1389 - Iranian Clinical Psychology Association صفحه اصلی   خبرها   برنامه های آموزشی و کنگره ها   درباره ما   تماس با ما