1396/02/08 |06:58:07
 
  حقيقتي از اين سراغ ندارم که انسان مي تواند با تلاش زندگي خود را متعالي سازد . (تورئو )  
   
     
  کمیته سنجش و اندازه گیری    
اهداف و برنامه های کمیته اخلاق و معیارهای حرفه‏ای
- تدوین آئین‏نامه داخلی کمیته اخلاق و معیارهای حرفه‏ای
- برنامه‏ریزی در راستای حمایتهای حقوقی از روانشناسان بالینی
- برنامه‏ریزی در راستای حمایتهای حقوقی از مراجعه‏کنندگان به متخصصین روانشناسی بالینی
- فعالیت در جهت پیگیری اجرای قوانین مرتبط با حرفه روانشناسی بالینی
- رایزنی‏های تخصصی با سایر کمیته‏ها، مسؤولین اجرایی و نهادهای قانونگزار در راستای حفظ حقوق و منافع روانشناسان بالینی و مراجعه‏کنندگان به روانشناسان بالینی
- رایزنی و تدوین اولیه مقرارت مربوط به حمایتهای بیمه‏ای در زمینه خدمات روانشناسی بالینی
- پیشنهاد وکیل حقوقی جهت انجام امور حقوقی انجمن روانشناسی بالینی به هیأت مدیره و پیگیری امور حقوقی سایر کمیته‏ها
- تدوین و پیشنهاد اصول و ضوابط اخلاق حرفه ای روانشناسان بالینی
- تدوین و پیشنهاد معیارهای صلاحیت حرفه‏ای و اخلاقی روانشناسان بالینی
- تدوین و پیشنهاد آئین‏نامه ها، مراحل و فرآیند تأیید صلاحیت علمی و حرفهای روانشناسان بالینی
- تدوین و پیشنهاد سیاستها و آئین‏نامه‏های مربوط به تخلفات حرفه‏ی و اخلاقی روانشناسان بالینی
- انجام پژوهشهای مربوط به ضوابط اخلاق حرفه ای با همکاری کمیته پژوهش
- همکاری با سازمانهای ذیربط در تدوین قوانین مربوط به سلامت روان و همکاری با مراجع ذیربط در جهت تدوین قوانین نظارت برفعالیت های حرفه‏ای روانشناسان بالینی
- همکاری با سایرکمیته‏های دیگر انجمن در جهت ارتقاء سیاستها و اهداف مصوب انجمن
  English  
  صفحه اصلی  
  خبر ها  
  مقالات  
  نشریات  
  معرفی کتاب  
  کارگاه های آموزشی  
  کلبه روانشناسان بالینی  
  کمیته های تخصصی  
  کتابخانه  
  تماس با ما  
  درباره ما  
  پیوند ها  
  وبلاگ  
  خبرنامه  
  © 1389 - Iranian Clinical Psychology Association صفحه اصلی   خبرها   برنامه های آموزشی و کنگره ها   درباره ما   تماس با ما