1396/02/08 |06:55:28
 
  حقيقتي از اين سراغ ندارم که انسان مي تواند با تلاش زندگي خود را متعالي سازد . (تورئو )  
   
     
  نشریات تخصصی داخلی    
مجله اصول بهداشت روانی
فصلنامه تازه‌هاي علوم‌ شناختي
سالمند- مجله سالمندي ايران
فصلنامه پژوهشي توانبخشي
فصلنامه دانش و تندرستي
فصلنامه روان شناسي باليني- دانشگاه سمنان
فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی
فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی
دو فصلنامه پژوهش های کاربردی روانشناختی
فصلنامه اندیشه و رفتار
فصلنامه روانشناسی
فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی(دانشگاه تربیت معلم تهران قطب علمی روانشناسی استرس)
فصلنامه رویکردهای نوین آموزرشی
فصلنامه تعلیم وتربیت
روانشناسی معاصر
نشریه بین المللی روانشناسی
فصلنامه خانواده پژوهی
مجله دانشور رفتار
پژوهش های روان شناختی
فصلنامه تازه ها و پژوهش های مشاوره
فصلنامه روانشناسی تربیتی-دانشگاه آزاد تنکابن
فصلنامه روانشناسی تحولی:روانشناسان ایرانی-دانشگاه آزاد تهران جنوب
فصلنامه روان شناسی و علوم تربیتی
مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران
پژوهش های روان شناسی بالینی ومشاوره-دانشگاه فردوسی مشهد
پژوهش های کاربردی روانشناختی
مجله مطالعات آموزش و یادگیری
فصلنامه مطالعات تربیتی و روان شناسی
فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی
فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز
فصلنامه مطالعات روانشناختی
فصلنامه پژوهش در حیطه کودکان استثنایی
فصلنامه رفاه اجتماعی
فصلنامه علمی-ترویجی سلامت اجتماعی و اعتیاد
  English  
  صفحه اصلی  
  خبر ها  
  مقالات  
  نشریات  
  معرفی کتاب  
  کارگاه های آموزشی  
  کلبه روانشناسان بالینی  
  کمیته های تخصصی  
  کتابخانه  
  تماس با ما  
  درباره ما  
  پیوند ها  
  وبلاگ  
  خبرنامه  
  © 1389 - Iranian Clinical Psychology Association صفحه اصلی   خبرها   برنامه های آموزشی و کنگره ها   درباره ما   تماس با ما