1396/02/08 |06:53:07
 
  ملاك موفقيت يا شكست، نگرش است.((جان ماكسول))  
   
     
  برنامه های آموزشی انجمن    
(آرشیو) کارگاه آموزشی کارگاه مشاوره در سوگ
(آرشیو) کارگاه آموزشی کارگاه تئوری و عملی MMPI
(آرشیو) کارگاه آموزشی مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی
(آرشیو) کارگاه آموزشی کارگاه آموزشی تشخیص اختلالات روانپزشکی
(آرشیو) کارگاه آموزشی تشخیص و تشخیص های افتراقی اختلالات روانپزشکی
(آرشیو) کارگاه آموزشی درمان فراشناختی اختلال اضطراب فراگیر
(آرشیو) کارگاه آموزشی آمار و روش تحقیق مقدماتی سطح 1 با تاکید بر نرم افزارهای SPSS- MEDCALC- LISREL
(آرشیو) کارگاه آموزشی روش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی
(آرشیو) کارگاه آموزشی آمار و روش تحقیق مقدماتی سطح 2 با تاکید بر نرم افزارهایSPSS-MEDICALC-LISREL
(آرشیو) کارگاه آموزشی آمار و روش تحقیق مقدماتی سطح 1 با تاکید بر نرم افزارهایSPSS-MEDICALC-LISREL
(آرشیو) کارگاه آموزشی مصاحبه تشخیصی
(آرشیو) کارگاه آموزشی شیوه نگارش پروپوزال دانشجویی و طرح تحقیقاتی
(آرشیو) کارگاه آموزشی اجرا و تفسیر MMPI2
(آرشیو) کارگاه آموزشی رواندرمانی پویشی کوتاه مدت
(آرشیو) کارگاه آموزشی رویکردهای مشاورهای مبتنی بر پذیرش و تعهد
(آرشیو) کارگاه آموزشی درمان فراشناختی اختلال اضطراب فراگیر
(آرشیو) کارگاه آموزشی کارگاه روان درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد
(آرشیو) کارگاه آموزشی DBTبرای اختلال شخصیت مرزی
(آرشیو) کارگاه آموزشی درمان شناختی-رفتاری هراس اجتماعی
(آرشیو) کارگاه آموزشی آمار و روش تحقیق مقدماتی با تاکید بر نرم افزار های SPSS- MEDCALC- LISREL
(آرشیو) کارگاه آموزشی گروه درمانی اعتیاد (دوره اول)
(آرشیو) کارگاه آموزشی کاربرد ذهن آگاهی مبتنی بر درمان شناختی در درمان اختلالات روان شناختی
(آرشیو) کارگاه آموزشی رفتار درمانی دیالکتیک: فرمول بندی و طرح درمان
  English  
  صفحه اصلی  
  خبر ها  
  مقالات  
  نشریات  
  معرفی کتاب  
  کارگاه های آموزشی  
  کلبه روانشناسان بالینی  
  کمیته های تخصصی  
  کتابخانه  
  تماس با ما  
  درباره ما  
  پیوند ها  
  وبلاگ  
  خبرنامه  
  © 1389 - Iranian Clinical Psychology Association صفحه اصلی   خبرها   برنامه های آموزشی و کنگره ها   درباره ما   تماس با ما