1395/03/04 |22:05:39
 
  آرامش جویی را از بچه ها بیاموزید. آنان هر لحظه با شادی کوچکی شاد می شوند. سعی کنید چنین باشید. مطمئنا خواهید توانست.  
   
     
  برنامه های آموزشی انجمن    
(آرشیو) کارگاه آموزشی کارگاه مشاوره در سوگ
(آرشیو) کارگاه آموزشی کارگاه تئوری و عملی MMPI
(آرشیو) کارگاه آموزشی مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی
(آرشیو) کارگاه آموزشی کارگاه آموزشی تشخیص اختلالات روانپزشکی
(آرشیو) کارگاه آموزشی تشخیص و تشخیص های افتراقی اختلالات روانپزشکی
(آرشیو) کارگاه آموزشی درمان فراشناختی اختلال اضطراب فراگیر
(آرشیو) کارگاه آموزشی آمار و روش تحقیق مقدماتی سطح 1 با تاکید بر نرم افزارهای SPSS- MEDCALC- LISREL
(آرشیو) کارگاه آموزشی روش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی
(آرشیو) کارگاه آموزشی آمار و روش تحقیق مقدماتی سطح 2 با تاکید بر نرم افزارهایSPSS-MEDICALC-LISREL
(آرشیو) کارگاه آموزشی آمار و روش تحقیق مقدماتی سطح 1 با تاکید بر نرم افزارهایSPSS-MEDICALC-LISREL
(آرشیو) کارگاه آموزشی مصاحبه تشخیصی
(آرشیو) کارگاه آموزشی شیوه نگارش پروپوزال دانشجویی و طرح تحقیقاتی
(آرشیو) کارگاه آموزشی اجرا و تفسیر MMPI2
(آرشیو) کارگاه آموزشی رواندرمانی پویشی کوتاه مدت
(آرشیو) کارگاه آموزشی رویکردهای مشاورهای مبتنی بر پذیرش و تعهد
(آرشیو) کارگاه آموزشی درمان فراشناختی اختلال اضطراب فراگیر
(آرشیو) کارگاه آموزشی کارگاه روان درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد
(آرشیو) کارگاه آموزشی DBTبرای اختلال شخصیت مرزی
(آرشیو) کارگاه آموزشی درمان شناختی-رفتاری هراس اجتماعی
(آرشیو) کارگاه آموزشی آمار و روش تحقیق مقدماتی با تاکید بر نرم افزار های SPSS- MEDCALC- LISREL
(آرشیو) کارگاه آموزشی گروه درمانی اعتیاد (دوره اول)
(آرشیو) کارگاه آموزشی کاربرد ذهن آگاهی مبتنی بر درمان شناختی در درمان اختلالات روان شناختی
(آرشیو) کارگاه آموزشی رفتار درمانی دیالکتیک: فرمول بندی و طرح درمان
  English  
  صفحه اصلی  
  خبر ها  
  مقالات  
  نشریات  
  معرفی کتاب  
  کارگاه های آموزشی  
  کلبه روانشناسان بالینی  
  کمیته های تخصصی  
  کتابخانه  
  تماس با ما  
  درباره ما  
  پیوند ها  
  وبلاگ  
  خبرنامه  
  © 1389 - Iranian Clinical Psychology Association صفحه اصلی   خبرها   برنامه های آموزشی و کنگره ها   درباره ما   تماس با ما