1396/02/08 |06:53:40
 
  یكي از بهترين روش‌هاي گسترش دانستني‌ها، بازبيني جدي تجربه‌هاي گذشته است.((جيم رآن))  
   
     
  برنامه های آموزشی داخلی    
(آرشیو) کارگاه آموزشی رفتار درمانی شناختی اختلال فوبی اجتماعی
(آرشیو) کارگاه آموزشی آسیب شناسی و تشخیص اختلال شخصیت مرزی
(آرشیو) کارگاه آموزشی نظم بخشی هیجانی در اختلال های روانی
(آرشیو) کارگاه آموزشی رفتار درمانی دیالکتیکی شخصیت مرزی
(آرشیو) کارگاه آموزشی آموزش مهارت های اجتماعی به کودکان کم رو
(آرشیو) کارگاه آموزشی دوره آموزشی رفتاردرمانی شناختی
(آرشیو) کارگاه آموزشی حل مسئله هدایت شده در کاهش یا توقف سوء مصرف مواد
(آرشیو) کارگاه آموزشی نوروفیدبک
(آرشیو) کارگاه آموزشی مداخلات روانشناختی در بحران
(آرشیو) کارگاه آموزشی آموزش مهارت های اجتماعی به کودکان کم رو
(آرشیو) کارگاه آموزشی رفتار درمانی دیالکتیکی شخصیت مرزی
(آرشیو) کارگاه آموزشی مداخلات غیر داروئی در سوء مصرف مواد مخدر از جمله مواد محرک (شیشه) و درمان با متادون براساس الگوی ماتریکس و BDRC
(آرشیو) کارگاه آموزشی شیوه نگارش مقاله های تجربی و مروری براساس سبک APA
(آرشیو) کارگاه آموزشی شناخت درمانی کودکان
(آرشیو) کارگاه آموزشی فنون اجراء و تفسیر وکسلر کودکان-ویرایش چهارم (سطح یک)
(آرشیو) کارگاه آموزشی نظریه و درمان فراشناختی اختلال های هیجانی (مقدماتی)
(آرشیو) کارگاه آموزشی آماده سازی برای ازدواج ویژه دوره آشنایی (نامزدی)
(آرشیو) کارگاه آموزشی تشخیص و درمان مقدماتی اختلالات جنسی
(آرشیو) کارگاه آموزشی مداخلات غیر داروئی در سوء مصرف مواد مخدر از جمله مواد محرک (شیشه) و درمان با متادون براساس الگوی ماتریکس و BDRC
(آرشیو) کارگاه آموزشی فنون مصاحبه تشخيصي (سطح يك)
(آرشیو) کارگاه آموزشی رواندرماني تحليلي
(آرشیو) کارگاه آموزشی رفتاردرمانی - شناختی اختلال اضطراب فراگیر
(آرشیو) کارگاه آموزشی مشكلات جنسي و اعتياد
(آرشیو) کارگاه آموزشی آموزش مهارت های والدینی ( مادرخوب، مادر بد)
(آرشیو) کارگاه آموزشی سبب شناسی و درمان اختلال های رفتاری بر اساس نظریه روانشناسی آدلر
(آرشیو) کارگاه آموزشی درمان 4 عاملی
(آرشیو) کارگاه آموزشی مداخلات غیر داروئی در سوء مصرف مواد مخدر از جمله مواد محرک (شیشه) و درمان با متادون براساس الگوی ماتریکس و BDRC
(آرشیو) کارگاه آموزشی تشخیص و درمان مقدماتی اختلالات جنسی
(آرشیو) کارگاه آموزشی مهارت های کنترل خشم
(آرشیو) کارگاه آموزشی نوروفیدبک
(آرشیو) کارگاه آموزشی مشاوره قبل از ازدواج
(آرشیو) کارگاه آموزشی آموزش مهارت های والدینی ( مادرخوب، مادر بد)
(آرشیو) کارگاه آموزشی رفتار درمانی شناختی اختلال وسواسی اجباری
(آرشیو) کارگاه آموزشی مشاوره قبل از ازدواج
(آرشیو) کارگاه آموزشی زوج درمانی
(آرشیو) کارگاه آموزشی خانواده درمانی
(آرشیو) کارگاه آموزشی آمزش ابراز وجود
  English  
  صفحه اصلی  
  خبر ها  
  مقالات  
  نشریات  
  معرفی کتاب  
  کارگاه های آموزشی  
  کلبه روانشناسان بالینی  
  کمیته های تخصصی  
  کتابخانه  
  تماس با ما  
  درباره ما  
  پیوند ها  
  وبلاگ  
  خبرنامه  
  © 1389 - Iranian Clinical Psychology Association صفحه اصلی   خبرها   برنامه های آموزشی و کنگره ها   درباره ما   تماس با ما